Vallaservice

Vår vallaservice

Välkommen att lämna in dina skidor för vallning till vinterns långlopp eller för din dagliga träning.

För långloppsvalllnig vill vi helst ha skidorna här i ett par dagar för att kunna göra ett riktigt bra jobb. Det blir nämligen stor skillnad i kvalitet på glidvallningen när processen får ta lite tid. Vill du ha dina skidor både slipade och vallade behöver vi oftast ha dem i ytterligare några dagar. Kontakta oss gärna i förväg.

Vi använder oss endast av godkända fluorvallor och kan även erbjuda riktigt bra fluorfria alternativ.

Fluorfri vallning 350 kr
Lågfluor 450 kr
Långloppsvallning fluorfri 700 kr
Långloppsvallning högfluor 700 kr
Högfluor + pulver 1100 kr
Högfluor + pulver, hela skidan (stak / skejt) 1300 kr
Fästvallning 250 kr
Tejp 200 kr
Rengöring hela skidan 250 kr