Vallaservice

Vår vallaservice

Välkommen att lämna in dina skidor för vallning till vinterns långlopp eller för din dagliga träning.

För långloppsvalllnig vill vi helst ha skidorna här i ett par dagar för att kunna göra ett riktigt bra jobb. Det blir nämligen stor skillnad i kvalitet på glidvallningen när processen får ta lite tid. Vill du ha dina skidor både slipade och vallade behöver vi oftast ha dem i ytterligare några dagar. Kontakta oss gärna i förväg.

Vi använder oss endast av godkända fluorfria vallor och har fluorsanerat all vallautrustning.

Glidvallning 400 kr
Långloppsvallning glid + rillning klassiska skidor  700 kr
Långloppsvallning + rillning, stak / skejt / skin (rengöring & inpregnering av stighudarna) 900 kr
Långloppsvallning + rillning + mättning för extra slitstyrka 1000 kr
Långloppsvallning + rillning + mättning för extra slitstyrka hela skidan, stak / skejt / skin (rengöring & inpregnering av stighudarna) 1200 kr
Fästvallning 400 kr
Tejp 250 kr
Rengöring glidzon 100 kr
Rengöring fästzon 200 kr
Fluorsanering av skidor  400 kr
Pulver 400 kr